Wykaz środków szkodliwych CAS - Oxyline - Producent i dystrybutor sprzętu ochrony indywidualnej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Zasoby > Dobór półmaski > Wykaz środków szkodliwych

Przykładowy wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Poniższą tabelę należy traktować jako przykładową i poglądową a nie jako instrument do doboru klasy półmaski na konkretnym stanowisku .
Dobór półmaski musi być oparty na badaniach przeprowadzanych przez zakłady do tego uprawnione (np. SANEPID).

Oznaczenia:
NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie: stężenie, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe: j.w. lecz gdy utrzymują się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 min. w czasie zmiany roboczej.
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe: stężenie które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.
R - Substancje o udowodnionym epidemiologicznie działaniu rakotwórczym u ludzi
S - Substancje wchłaniające się przez skórę
* - Nie dotyczy środowiska pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) wyrażone w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej.


Tabela

Tabela pomocnicza doboru filtrów i pochłaniaczy do masek i półmasek serii 731, 732, 756
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego