Światowy Dzień Bezpieczeństwa i i Ochrony Zdrowia w Pracy - Aktualności - Oxyline - Producent i dystrybutor sprzętu ochrony indywidualnej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i i Ochrony Zdrowia w Pracy

Opublikowany przez w 2. Konferencje ·
Tags: TraffiGlove


Dzień ten jest obchodzony 28 kwietnia każdego roku. Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO  obchodzi ten Dzień pod nazwą: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (World Day for Safety and Health at Work), a związki zawodowe w wielu krajach celebrują ten Dzień pod nazwą: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (International Commemoration Day for Dead and Injured Workers).
 
 
Głównym celem tego święta jest upamiętnianie pamięci ofiar wypadku przy pracy oraz zwrócenie uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.
 
Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że rocznie na całym świecie około 2,3 miliona kobiet i mężczyzn ulega wypadkom w czasie pracy lub zapada na choroby związane w wykonywaną pracą, które powodują śmierć ponad 6000 pracowników każdego dnia. Na całym świecie jest około 340 milionów wypadków przy pracy i 160 milionów ofiar chorób zawodowych rocznie. Statystyki MOP wskazują, że z roku na rok ilość wypadków niestety rośnie a nie spada. Najwięcej ofiar to pracownicy branży budowlanej i pracownicy przemysłu ciężkiego narażeni na działanie szkodliwych substancji. Warto również zwrócić uwagę, na sytuację milionów osób zatrudnionych w branżach wydawałoby się stosunkowo bezpiecznych, takich jak np. przemysł odzieżowy, gdzie często nie poprzez nierealizowanie zaleceń dochodzi do przewlekłych chorób zawodowych.
 
Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest: „Stres w miejscu pracy”
 
W ostatnich latach nastąpił wzrost uwagi na wpływ zagrożeń psychospołecznych i stresu związanego z pracą szczególnie wśród badaczy, polityków i osób rozpoczynających staże. Stres w pracy jest obecnie powszechnie uznawany za globalny problem, który dotyka wszystkie kraje zarówno rozwinięte jak i rozwijające się, wszystkie zawody i wszystkich pracowników,. W tym złożonym kontekście, miejsce pracy jest jednocześnie ważnym źródłem zagrożeń psychospołecznych jak i idealnym miejscem do ich rozwiązania. Świtowa Organizacja Pracy (International Labour Organizatio www.ilo.org ) w celu ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników uwypukla temat stresu w miejscu pracy, kierując uwagę pracodawców na działanie zapobiegające jego zarówno narastaniu jak i powstawaniu.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Kalisz wraz z Państwowa Inspekcja Pracy Ostrów Wielkopolski zaprosiło poprzez Piotra Kaczmarka Prezesa OSPSBHP oddział Kalisz firmę OXYLINE na seminarium w ramach obchodów Dzienia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 w Restauracji Kaczory Deluxe,  Adres: Raszkowska 14, 63-430 Kaczory. Na spotkaniu nasz specjalista do spraw produktu Radosław Pichłacz zaprezentuje „System kodowania kolorami  poziomów ochrony antyprzecięciowej – na bazie rękawic innowatorskiej firmy TraffiGlove”.
 Optymalizacja procesów produkcyjnych w wielu zakładach pracy oraz częste powiązanie wynagrodzenia z akordem, wywołuje duże napięcie w pracownikach i nacisk na wynik. Zjawisko to utrudnia zarówno kontrolowanie jak i egzekwowanie używania właściwych środków ochrony. Podejście określane jako bezpieczeństwo behawioralne (ang. Behavioural-Based Safety - w skrócie BBS) czasem także jako bezpieczeństwo oparte na obserwacji zachowań czy bezpieczeństwo oparte na zachowaniach wskazuje na znalezienie prostego systemu samokontroli pracownika i ułatwieniu komunikacji wizualnej. Wprowadzenie systemu komunikacji kolorami, który w przypadku rękawic sygnalizuje poziom ochrony przed przecięciem rąk na stanowisku pracy zapewnia dodatkową ochronę i automatyzuje kontrolę. System kodowania 3 kolorami poziomów ochrony antyprzecięciowej, poszerza zakres ochrony zgodnie z normą EN 388 i ułatwia kontrolę, zmniejszając liczbę wypadków, w całym szeregu branż, gdzie został zastosowany. Rozwiązanie to implikuje wyższe poczucie bezpieczeństwa zarówno u pracownika jak i jego kierownika bhp, zmniejszając poniekąd elementy wywołujące napięcie i stres. Już na pierwszy rzut oka, Ty i Twój zespół wiecie czy przy danej pracy użyta jest rękawica właściwego stopnia ochrony antyprzecięciowej. Dlatego gorąco zapraszamy do wysłuchania firmy OXYLINE i zapoznanie się z korzyściami płynącymi z zastosowania systemu kodowania 3 kolorami.

http://www.oxyline.eu/rekawice-ochronne.html


Brak komentarzy

tel.:+48 42 215 10 68 fax: +48 42 203 20 31
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego