Zapraszamy na I konferencję na temat ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRAKTYCE na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 12 maja 2016r. - Aktualności - Oxyline - Producent i dystrybutor sprzętu ochrony indywidualnej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Zapraszamy na I konferencję na temat ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRAKTYCE na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 12 maja 2016r.

Opublikowany przez w 2. Konferencje ·
Tags: Środki Ochrony ChemicznejŚrodki Ochrony Indywidualnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji i Wydział Biologii i Hodowli Zwierzą we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służ BHP zapraszają na I Konferencję Naukową „Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Praktyce” która odbędzie się w dniu 12 maja 2016 w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.
Szczegółowe informacje kliknij tutaj
Szczegółowy program kliknij tutaj

 
Prelegentem będzie Adam Żurawski specjalista do spraw produktu, który wygłosi prezentację na temat „Środki Ochrony Indywidualnej a zdrowie rolników”. Zaprezentuje on proponowane przez nas modelowe rozwiązanie ŚOI w zakresie prac związanych z chemizacją, potocznie zwanymi opryskami. Indywidualne Zestawy Ochrony Chemicznej (IZOC) to dedykowane przez nas produkty w kompletach służących do zabezpieczenia dróg oddechowych, oczu i skóry osób narażonych na bezpośrednie działanie środków ochrony roślin (ŚOR) nawozy, paliwa i smary często występujące przy pracach rolniczych. Ze względu na potrzeby różnych użytkowników firma Oxyline wprowadziła w roku 2015 do obrotu 3 różne zestawy: IZOC-01 „OPRYSK”, IZOC-02 „OPRYSK PREMIUM”, IZOC-03 „OPRYSK ULTRA+”. Wszystkie nasze produkty cieszą się uznaniem ich użytkowników, a prowadzone przez firmę Oxyline szkolenia z użytkowania środków ochrony indywidualnej, są często włączane w programy szkolenia z zakresu chemizacji, które prowadzą Regionalne Ośrodki Doradztwa Rolniczego we współpracy z Kasami Rolniczymi Ubezpieczenia Społecznego. Za aktywny udział na rzecz Dobrych Praktyk firma Oxyline w zeszłym roku otrzymała Dyplom od Centralnego Instytut Ochrony Pracy.
 
W ramach całego programu konferencji będzie można również usłyszeć od pozostałych prelegentów o: Innowacyjne rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa pracy, Ergonomii stanowisk pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, Uwarunkowaniach prawnych środowiska pracy, Wypadkowości w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz o Innowacyjnej metodzie przeciwdziałania i jakość kształcenia w zakresie BHP.
 
 
Zapraszamy!Brak komentarzy

tel.:+48 42 215 10 68 fax: +48 42 203 20 31
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego