DYPLOM dla OXYLINE za kampanie informacyjno społeczną "PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. PROMUJ DOBRE PRAKTYKI BHP" - Aktualności - Oxyline - Producent i dystrybutor sprzętu ochrony indywidualnej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

DYPLOM dla OXYLINE za kampanie informacyjno społeczną "PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. PROMUJ DOBRE PRAKTYKI BHP"

Opublikowany przez w 6. Wydarzenia ·
ciop podziel się bezpieczeństwem dyplom
Podczas seminarium "Doskonalenie systemu promocji i informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ",  które odbyło się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 9.30 w CIOP-PIB (sala 216, II piętro) nastąpiło podsumowanie kampanii „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” oraz uroczyste wręczanie dyplomów dla przedsiębiorstw i instytucji będących partnerami tegorocznej kampanii. Gratulacje składali Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uroczystego wręczenia dokonał prof. dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, Zastępca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń.
Firma OXYLINE dołączając się do „dobrych praktyk” przeprowadziła w roku 2015 kampanie społeczną, na terenie województwa łódzkiego w zakresie promowania wiedzy o zagrożeniach przy chemizacji, skierowaną do pracowników rolnych. Wspomagając ŁODR w Bratoszewicach i OR KRUS w ŁODZI przeprowadziliśmy podczas szkoleń panele dotyczące „Środków ochrony roślin a zdrowie rolników” prezentując modelowe rozwiązanie środków ochrony indywidualnej przeznaczone do prac:

W ciągu roku uczestniczyliśmy również w szeregu targów i imprez rolniczych, na których „oswajaliśmy” z wymogami, oznaczeniami ŚOR i ŚOI, normami i regulacjami dotyczycącymi BHP przy chemizacji. Zainteresowanie odzwierciedli nie tylko sami użytkownicy (rolnicy), ale również dystrybutorzy BHP, weterynarze i inni interesariusze tej grupy zawodowej.
Otoczenie włączone w kampanie „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” w ramach kierunku wyznaczonego przez OXYLINE, samo zaczyna oddziaływać na lokalnych dystrybutorów ŚOR by zabezpieczyli się produkty BHP potrzebne do realizacji zadań związanych z chemizacją. Pod tym względem ów kampanie można uznać za sukces.
Dyplom, który OXYLINE otrzymał za działania na rzecz budowy i rozwijania partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia realizowaną poprzez wymianę dobrych praktyk bhp, upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy realizowane w ramach kampanii społecznej jest dla nas fantastycznym podziękowaniem oraz sygnałem do dalszego działania.
Dziękujemy za pomoc wszystkim naszym partnerom i włączonym w akcję dystrybutorom.

konferencja ciop rozdanie dyplomów
konferencja ciop rozdanie dyplomówBrak komentarzy

tel.:+48 42 215 10 68 fax: +48 42 203 20 31
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego